Privaatsuspoliitika

Versioon 1.0 seisuga 01. mai 2021.

Meie firma

„CREZU“ on kaubamärk, mis kuulub äriühingule Fininity OÜ (registrikood 14523902, aadress: Tartu mnt 84a, 10112 Tallinn, Eesti).

Crezu on teadlik, kui oluline on teie jaoks privaatsus. Teie andmete konfidentsiaalseks hoidmiseks oleme rakendanud meetmeid tagamaks, et mis tahes teilt saadud isikuandmeid töödeldakse ja hooldatakse vastavalt Isikuandmete kaitse üldmäärusele (EL) 2016/679 (GDPR, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=ET) ja Isikuandmete kaitse seadusele (IKS, https://www.riigiteataja.ee/akt/104012019011), muudele asjakohastele seadustele ja õigusaktidele, mis kaitsevad üksikisikute põhiõigusi ja -vabadusi, ning headele andmetöötlustavadele. Selles avalduses kirjeldame üksikasjalikult, millist teavet meie, Crezu võime teie, kui meie kliendi kohta säilitada. See sisaldab ka selgitusi, kuidas me olemasolevaid andmeid töötleme ning kaitseme.

Need privaatsustingimused kehtivad ainult meile ja laienevad kogu isiklikule teabele, mida võime Saidi kaudu koguda ja hankida. Jätame endale õiguse privaatsustingimuste sisu aeg-ajalt muuta. Postitame uued tingimused Saidile pärast nende muutmist.

Miks me teiega ühendust võtame?

Me teavitame teid koos laenuandjate ja krediidiasutustega, kellega koostööd teeme, regulaarselt teie laenutaotluse menetlemise protsessist. Kui te pole selgelt väljendunud teisiti, võime teiega ühendust võtta telefoni, SMS-i, posti, e-posti ja/või automatiseeritud sõnumi kaudu.

Teie isikuandmete kogumise seaduslik alus

Teie isikuandmete kasutamiseks on meil alati seaduslik alus. Teie isikuandmete töötlemisel toetume erinevatele õigusallikatele ja regulatsioonidele.

Nõusolek:

Kui esitate oma laenutaotluse veebisaidil Crezu.ee, siis annate koos sellega ka nõusoleku, et Fininity OÜ koos meie laenupakkujate või krediidiasutustega võib võtta teiega ühendust seoses teie Interneti-laenutaotlusega. Töötleme teie isikuandmeid selle alusel.
Kui soovite tühistada nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks turunduslikel eesmärkidel, saate seda teha igal ajal. Klõpsake lihtsalt mis tahes turunduse SMS-is või e-kirjas, mille meie või mõni meiega seotud kolmas osapool teile on saatnud, valikut “Tühista tellimus”. Oma nõusoleku saate tagasi võtta ka meilisõnumiga meie andmekaitseametnikule aadressil compliance@crezu.net. Teie isikuandmete töötlemiseks eelnevalt antud nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne teie nõusoleku tagasivõtmist läbi viidud töötlemise seaduslikkust.

Leping:

Kui esitate oma isikuandmed laenutaotluse kaudu, töötleme teie andmeid sellisel viisil, mis aitab meil täita oma kohustust teha teile laenupakkumine vastavalt taotlusele. Fininity OÜ ja meie laenupakkujad ja/või krediidiasutused võivad võtta teiega ühendust, et saada teavet teie laenutaotluse tingimuste kohta.

Õigustatud huvi:

Meil on õigustatud huvi teie andmete töötlemise vastu, milleks on vajadus jagada taotluses andmeid meie laenupakkujate ja/või krediidiasutajate koguga, et anda laenutaotlusele adekvaatne vastus.

Kuidas me teiega suhtleme

Võtame ühendust kliendiga telefoni, SMS-i, posti, e-posti ja/või automatiseeritud sõnumi kaudu, et anda teavet, laenutaotluste märguandeid ja sidusettevõtete teateid, kui klient ei nõua teisiti. Kolmandad osapooled võivad meile anda ka isiklikke andmeid/kuupäevi, võimaldades meil pakkuda tooteid tuvastatud potentsiaalsetele klientidele, kes on huvi üles näidanud. Kontrollime kolmandate isikute poolt saadud teabe täpsust. Samuti püüame andmeid aeg-ajalt teiega kooskõlastada.

Tõuketeavitused

Kui otsustate need lubada, võime saata tõuketeavitusi teie mobiilseadmesse või veebibrauserisse. Need tõuketeatised võivad sisaldada meie või kolmandate isikute turundussõnumeid. Saate tõuketeavituste seadeid igal ajal muuta oma brauseri või mobiilseadme märguandeseadetes.

Isikuandmete uuendamine

Te kohustute tagama, et igasugune teie poolt esitatav isiklik teave oleks õige ja ajakohane. Kui peate oma andmeid värskendama, muutma või parandama, siis võtke meiega ühendust esimesel võimalusel.

Teie isiklike andmete kogumine

 • Võite vabalt oma äranägemisel meie veebisaidile Crezu.ee ligi pääseda ja seda sirvida. Te ei ole kohustatud esitama isiklikke andmeid. Lisateabe saamiseks lugege palun meie küpsiste kasutamise reegleid.
 • Teie laenutaotlusele vastamiseks kogume tavaliselt järgmiseid andmeid:
  • Nimi
  • Aadress
  • Elukoht
  • Sünniaeg
  • E-posti aadress
  • Telefoninumber
  • Sissetulekud
  • Pangakonto andmed
  • IP Aadress
  • Teie tegevus veebisaidil, mille tulemusi kasutatakse Crezu teavitamiseks sellest, milliseid veebisaidi funktsioone kasutatakse kõige sagedamini. Lisateabe saamiseks lugege palun meie küpsiste kasutamise reegleid.

Kui esitate küsimuse meie teenuste kohta või otsustate saata e-posti aadressile compliance@crezu.net, võime teie päringule parimaks vastamiseks ka teie käest mõnda ülaltoodud teabeliiki koguda.

Andmed, mida me kogume

Kui taotlete veebikeskkonnas laenutoodet, siis kogume teie isiklikke andmeid, et saada laenule pakkumisi. Kui pakume teile teenuseid, siis võime koguda ja salvestada teavet selle kohta, kuidas te meie veebisaiti kasutate. Eelkõige võime salvestada teavet vaadatud lehtede, veebisaidi kohta, mis juhatas teid meie veebisaidile, muudatusi, mida olete teinud oma isiklikes andmetes, üksikasju teie taotluste suuruse ja teiste tingimuste sisu kohta oma, sealhulgas pangakonto või tööandja andmeid.

Sobiva laenupakkumise edastamiseks peame teilt isikuandmeid koguma. Laenupakkumise taotlemisel annate selge nõusoleku, et võime seda teavet töödelda koos kolmandate osapooltega, näiteks laenupakkujate ja krediidiasutusetega.

Salvestame teie esitatud teabe ja võime seda kasutada veebisaidi väljade eelnevaks täitmiseks ning hõlbustame seeläbi veebisaidi kasutamist teie tulevastel külastustel.

Me ei säilita teie andmeid kauem kui seadus lubab. Selle tagamiseks vaatame teie andmed regulaarselt üle.

Andmeturve

Teie andmete turvalisuse tagamine on meie jaoks ülioluline. Kuigi ükski veebiandmete edastamine ei saa olla täiesti turvaline, anname endast parima, et meile avaldatud teavet kaitsta. Me ei saa ega garanteeri teie poolt meile edastatud andmete täielikku turvalisust. Teete seda omal vastutusel. Kasutades meie veebisaiti, nõustute isikuandmete võrgus edastamisega kaasnevate vältimatute riskidega. Nõustute, et te ei pea meid turvarikkumiste eest vastutavaks.

Teie isiklike andmete kasutamine

Kasutame teie isikuandmeid:

 1. Meie teenustele juurdepääsu andmiseks ja nende kasutamise lubamiseks.
 2. Meie teenuste erinevate funktsioonide täiustamiseks ja kohandamiseks.
 3. Turu-uuringuteks.
 4. Teiega ühenduse võtmiseks, kaasa arvatud üks või kõik järgmistest:
  • saadame teile teavet lisateenuste ja toodete kohta, mis võivad meie arvates teile huvi pakkuda. See võib hõlmata uute toodete turule toomist, alternatiivseid finantslahendusi, infolehti ja võimalusi turu-uuringutes osalemiseks;
  • laenupakkumiste saatmine. Võime teie esitatud teavet jagada ka oma partneritega (näiteks meie laenuandjate ja krediidiasutuste koguga), et nad saaksid teile personaalseid pakkumisi välja arvutada. Kui nad seda teevad, võivad meie partnerid teie makseajalugu kontrollida;
  • pakkumise kinnitusmeili saatmine. Kui esitate laenutaotluse, saadame teile e-posti või SMS-i teel automaatselt kinnituse taotluse kättesaamise kohta.
 5. Teie ja kolmandate osapoole vahelise taotluse töötlemiseks.
 6. Müügi jälgimiseks. See võib hõlmata teie andmete jagamist laenupakkujaga ostetud toote (toodete) raames.
 7. Meie andmete sobitamiseks muudest allikatest pärinevate andmetega. Võime valideerida, analüüsida ja sobitada teie teavet kolmandate osapoolte kogutud andmetega, et tagada kogu teie kohta käiv teave, mis on teie kohta järjepidev, täpne ja hästi korraldatud.
 8. Edastada kasutajakogemuse tagasiside küsitlus, mille teeme kättesaadavaks kõigile klientidele, kes on taotluse täitnud.
 9. Oma andmete edastamiseks kolmandatele isikutele turunduseesmärkidel.

Tahame olla kindlad, et oleksite teenuste sisuga kursis:

Meie veebisaiti kasutades nõustute, et meil ja (teie nõusolekul) teistel kolmandatel isikutel, keda usaldame, on lubatud teiega ühendust võtta e-posti, SMS-i, telefoni, posti ja/või automatiseeritud sõnumi või muude elektrooniliste vahendite kaudu seoses teenuste, toodete ja muude kampaaniatega, mis võivad teile huvi pakkuda.

Igal ajal, kui edastate meile isikuandmeid või teavet, küsime vajaduse korral teie nõusolekut ja/või anname teile võimaluse öelda, et te ei nõustu oma andmete jagamisega turunduslikel eesmärkidel või muul otstarbel. Kui ei ole märgitud teisiti, nõustute edastatud andmete sellise kasutamisega.

Isikuandmete jagamine

Laenutaotluse täitmise ja esitamisega nõustute, et avaldate oma isikuandmeid järgmistele osapooltele:

 1. Crezu.ee ja Fininity OÜ: (i) teiega ühenduse saamiseks, sealhulgas teabe saatmiseks teile huvipakkuvate teenuste ja toodete kohta; (ii) vormi täitmise kiirendamiseks või oma veebisaidi või mobiilirakenduste kasutuskogemuse kohandamiseks või parendamiseks; või (iii) kooskõlas oma privaatsustingimustega.
 2. Laenuandjad ja krediidiasutused.

Kui privaatsus- ja andmekaitseseadused seda lubavad, võime olla kohustatud ka teie kontole juurde pääsema ja/või teie kohta teavet avaldama (sealhulgas elektroonilised identifikaatorid, näiteks IP-aadressid):

 • kui seadus seda lubab või nõuab;
 • kui seda nõuab mõni kohus või muu seadust või järelevalvet teostav, reguleeriv ja kontrolliv valitsus- või õiguskaitseorgan;
 • vajaduse korral koos kohtumenetluse või eelseisva kohtumenetlusega;
 • ja/või koos kogu või osa meie ettevõtte müügi või võimaliku müügiga.

Teie isikuandmete jagamine kolmandate osapooltega

Mõned meie andmekogu osalised võivad enne pakkumise esitamist teie olukorra hindamiseks kasutada teie isikuandmeid, sealhulgas teavet teie taotluses nimetatud kolmandate osapoolte kohta ning kontrollida teie poolt esitatud teabe õigsust. Mõned teenusepakkujad võivad kontrollida andmeid pettuste ennetamise ja maksehäirete agentuuridega. Neil on õigus sellisel viisil kontrollida nii teie isiklikke kui ka avalikke andmeid. Mõned laenupakkujad võivad teie laenusumma otsustamiseks kontrollida andmeid, mida nad teie kohta juba omavad, näiteks olemasolevate finantstoodete andmed, kontoteavet või varasemate tehingute ajalugu. Kui laenupakkujad teostavad neid otsinguid, sisaldab teie makseajaloo aruanne otsingu kirjet. Mõned pakkujad võivad kontrollida teie hariduse taset, et koguda andmeid ka teie varasema haridustee kohta.
Need meetmed võimaldavad teenuseosutajatel kontrollida pakkumise käigus esitatud andmete õigsust. Samuti aitab see tuvastada petturlikke laenutaotlusi. Taolised rutiinsed taustakontrollid on tavalised ka teistest allikatest laenupakkumiste küsimisel.

Kui otsustate laenu sõlmida, hoiab teenuseosutaja meile edastatud andmeid lisaks kolmandale osapoolele pakkujale antud täiendavale teabele vastavalt pakkuja privaatsustingimustele. Soovitame tungivalt enne laenu sõlmimist tutvuda valitud pakkuja privaatsuseeskirjadega. Me ei võta mingit vastutust selle eest, kuidas laenupakkuja teie isikuandmeid kasutab.

Teie õigused ja vabadused

Teil on andmekaitseseadustest tulenevalt mitmeid õigusi, sealhulgas:

Õigus olla informeeritud: Crezu edastab kõigile klientidele käesoleva privaatsustingimuste avalduse, et anda läbipaistvat ja selget teavet isikuandmete kogumise, kontrolli ja töötlemise korra kohta.

Juurdepääsuõigus: meie valduses olevate isikuandmete koopiaid saab tasuta taotleda juurdepääsu avalduse alusel ja neile vastatakse 30-päevase jooksul vastavalt seaduses sätestatud korrale. Käesolevate nõuetele vastamise tähtaja pikendamist võidakse teha taotluse olemuse põhjal, kuid see on erandkorras ja läbib kõrgema juhtkonna tõhusa kontrolli. Lisateabe saamiseks vaadake palun meiega seotud jaotist.

Õigus andmete parandamisele: kui meil on ebatäpseid andmeid, palun teavitage meid õigest teabest ja arvestust värskendatakse 72 tunni jooksul ja vastavalt sellele kinnitatakse (tingimusel et teie isikut rahuldavalt kontrollitakse).

Õigus töötlemise piiramisele: andmetöötlust piiratakse, kui te vaidlustate mis tahes täpsuse nõude või kui olete vaidlustanud konkreetse eesmärgi alusel töötlemise õigusliku aluse või õiguspärase aluse ning esitanud oma nõudele õiguspärase argumentatsiooni.

Õigus vastuväidetele: Te võite esitada vastuväiteid Crezu poolt isikuandmete töötlemise kohta põhjusel, et see on vastuolus teie õiguste ja vabadustega. Otseturundusega seotud vastuväidete lahendamine toimub 48 tunni jooksul, muid vastuväiteid käsitletakse kaebusena ja neid hinnatakse valdkonda reguleerivate seaduste alusel.

Õigus kustutamisele: tuntud ka kui “õigus olla unustatud”. Crezu vastab teie taotlusele tavaliselt 72 tunni jooksul, kui pöördumise õiguslik alus tugineb täielikult või osaliselt kinnitatud nõusolekule; kõiki õiguslike, regulatiivsete või õigustatud huvide jaoks vajalikke andmeid võib säilitada vastavalt dokumenteeritud säilitamiskavadele. Sellest hoolimata, meie meeskond kinnitab ja arutab teie taotlust, et tagada teie õiguste ja vabaduste pidev ja katkematu kaitse.

Õigus andmete ülekantavusele: teil on õigus saada meile edastatud isikuandmeid struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormingus ning teil on õigus edastada need andmed õigeaegselt, tavaliselt 72 tunni jooksul, teisele kontroll- või järelevalveasutusele; välja arvatud juhul, kui see on põhjendamatult töömahukas või alusetu.

Automaatsete otsuste tegemise ja profiilide koostamisega seotud õigused: teil on õigus automatiseeritud otsuste tegemisele vastu olla, avaldada oma seisukohta, paluda inimese sekkumist ja teile antakse võimalus otsus vaidlustada.

Crezu on kehtestanud kindlad reeglid ja protseduurinõuded, et tagada teie kui andmesubjekti õiguste kaitse; kui see aga pole välja toodud põhjustel võimalik, selgitame olukorda üksikasjalikult.

Kõigi nende õiguste osas võtke meiega ühendust aadressil: compliance@crezu.com. Pange tähele, et peame teie isikusamasust kinnitama.

Teie isikuandmete säilitamine

Sõltuvalt sellest, miks te meile oma isikuandmed esitasite, varieerub nende säilitamise aeg:

 • Kui otsustate turundusteadetest loobuda, säilitame need andmed, et teie eelistused meelde jätta.
 • Kogu meie veebisaidil esitatud taotlustega seotud teavet säilitatakse vähemalt 6 aastat (tähtaeg algab pärast kliendisuhte lõppu). Me hoiame teavet nii pika aja jooksul selleks, et tagada tulevikus võimalike kaebuste õiglane menetlus.

Kontaktist loobumine

Kui soovite, võite igal ajal loobuda Crezu poolt saadetud sõnumitest. Kõik meie turundussõnumid sisaldavad linki loobumiseks või tellimuse tühistamiseks. Palume teie taotluse töötlemiseks aega kuni 48 tundi.

Teie isikuandmete kustutamine

Kui soovite kinnitada oma õigust olla unustatud ja taotleda oma isikuandmete eemaldamist või kustutamist, külastage aadressi Isikuandmete kustutamise taotlus või saatke kiri e-posti aadressil compliance@crezu.com. Samuti tagame, et meie turunduspartnereid teavitatakse teie soovist.

Kaebused

Püüame tagada, et meie teenused pakuks teie jaoks alati rahuldavaid tulemusi. Kui soovite siiski esitada ametlikku kaebust, saatke palun e-kiri aadressil: compliance@crezu.com.